Contrast
A
A
Lettergrootte

Welkom

Het Meetnet is genoemd naar de groep onregelmatige zandbanken die zich voor de westelijke helft van de Vlaamse kust bevinden en de scheepvaart in dat gebied sterk bemoeilijken. Het Meetnet Vlaamse Banken bestaat uit een meetnet op zee, meteoparken aan wal en een computernetwerk in Oostende.


Het netwerk op zee wordt gevormd door meetpalen en golfmeetboeien, voorzien van hydrometeosensoren. Het centrale Datacenter verzorgt de inwinning en verwerking van de gegevens en wisselt de operationele gegevens uit met internationale meetnetten, onderzoeksinstellingen, universiteiten, e.a.

Kaartweergave: Dit betreft een grafische voorstelling van gemeten data op de verschillende meetlocaties.
Dit is externe data en wordt automatisch gegenereerd. De kaart is geoptimaliseerd voor IE 8.0.
Voor meer info, gelieve contact op te nemen met kust@vlaanderen.be.

Golf- en windinformatie (pdf, nieuw venster): Omrekening van golfhoogte naar zeegang; van windrichting in° naar windroos; van windsnelheid in m/s naar Beaufort en Douglas.

Hydro meteo atlas (nieuw venster). Dit is externe data. Voor meer info, gelieve contact op te nemen met kust@vlaanderen.be.

De website van het Vlaams Instituut voor de Zee (nieuw venster) stelt de data van het meetnet beschikbaar voor wetenschappers, met uitzondering van historische data en spectrale data.

Nieuws

18-11-2016

De hydro meteo atlas is de voorbije maanden bijgewerkt met resultaten tot eind 2015 en is vanaf vandaag te bekijken op deze website: hydro meteo atlas (nieuw venster).