Meetnet
Vlaamse Banken

Data downloaden

Meetnet Vlaamse Banken heeft een grote waaier aan hydro-meteo informatie die wordt ingewonnen in de Noordzee en langsheen de Vlaamse Kust.
Via deze webpagina is het voor iedere aangemelde gebruiker mogelijk om deze informatie te downloaden.
Zodra u zich heeft aangemeld, dient u volgende stappen te ondernemen:

  • Selecteer een periode waarvoor u op zoek bent naar informatie
  • Kies vervolgens de locaties en parameters waarin u geïnteresseerd bent.
  • De webapplicatie toont op een tijd-as welke informatie er data beschikbaar is.
  • Vervolgens kan u de data downloaden.

De gedownloade bestanden worden voor u in een overzicht bewaard, zodat u deze op een later tijdstip nogmaals kan opvragen.
Hierbij kan u, indien gewenst, de naam van het te dowloaden bestand wijzigen.

Via deze weg stelt het Meetnet Vlaamse Banken de gemeten data ter beschikking.

Om deze te kunnen downloaden dient u zich aan te melden.